UDDANNET MEDARBEJDERSTAB for Privat og erhvervsrengøring

Vores medarbejderstab er veluddannet indenfor privat og
erhvervsrengøring, og vi holder os hele tiden holdt ajour med nye
produkter og metoder. Vi er stolte af den ydelse, som vi leverer, og
arbejder hele tiden for at gøre den endnu bedre. Udover egenkontroller
har vi regelmæssige kvalitetskontroller, hvor vi sørger for, at vores
produkt hele tiden lever op til de løfter, som vi har afgivet til
kunden, og til de forventninger, som vi har til os selv. Vi går ikke
på kompromis, men bestræber os hele tiden på at højne niveauet. I
samarbejde med den enkelte kunde aftaler vi, hvordan og hvor ofte vores
kvalitetskontrol skal foregå. Vi tilbyder altid synlig dokumentation
på, at kvalitetskontrollen har fundet sted i form af noter og
tjeklister. Udformning af kvalitetsrapporter kan aftales, så kunden
løbende kan følge op på den leverede ydelse.

For os betyder kvalitet ikke blot, at arbejdet er udført, men også at
det er udført med omhu. For os betyder kvalitet også, at vi viser
hensyn til miljøet.Ved at skåne miljøet skåner vi også vores egne
medarbejdere, så de ikke på sigt udvikler allergier og sygdomme. Vores
kvalitetspolitik tager hensyn til både kunder og medarbejdere, og vi
går ikke på kompromis med hverken kvalitet eller miljø.